Klag på kontrollsanksjoner

Klager på kontrollsanksjoner må gjøres skriftlig. Benytt linken nedenfor for å komme til klageskjema.

Vennligst ha kontrollsanksjonsnummer/ileggelsesnummer og kjøretøyets registreringsnummer tilgjengelig.

Her er klageskjema.

Klager vil ikke få medhold dersom:

  1. Ikke synlig billett eller parkeringstillatelse i bilruten/ festet godt synlig på kjøretøyet
  2. Skjevparkering eller parkering utenfor oppmerkede felter
  3. Utløpt billett eller overskridelse av maks parkeringstid
  4. Det er betalt for feil takstsone
  5. Det er betalt for feil kjøretøy
  6. Kjøretøyets registreringsnummer ikke er lagt inn elektronisk i autopay.io profilen, eller i annet elektronisk baksystem. Ved tildelt elektronisk parkeringstillatelse MÅ bruker påse at kjøretøyets reg.nr. er linket til Autopay profilen, eller annet elektronisk baksystem for aktuelle avdeling. Ilegges kontrollsanksjon på bakgrunn av at reg.nr. ikke er lagt inn og knyttet til brukerens profil, vil kontrollsanksjonen være rettmessig ilagt, og klager får ikke medhold.

Klagefristen er tre uker fra ileggelsesdato av kontrollsanksjonen, jfr. Parkeringsforskriften §44 (3). Alle innsendte klager innenfor tidsfristen vil bli behandlet og svar kan forventes innen tre uker fra innsendelse.