Parkeringsselskapet drifter parkeringsplasser i Sørøst-Norge

Parkeringsselskapet AS er eid av Indigo Management AS som er heleid av familien Bentsen. Indigo Management er et finansielt solid konsern med lange tradisjoner innen parkeringsdrift i Norge og Norden.

Parkeringsselskapet AS er et eget selskap med egen profil, men under administrasjon og ledelse av Onepark AS. Alle større anlegg med ANPR-teknologi vil ligge direkte under Onepark.

Vi har avdelingskontorer i Oslo og i Vestfold, og dekker hele Sørøst-Norge.

Parkeringsselskapet tilbyr tjenester til grunneiere, eiendomsbesittere, borettslag m.fl.

Har du et område hvor det er ønskelig med parkeringsregulering?
Har dere utfordringer med kundeparkering eller reservert parkering?
Eier du et areal som kan generere parkeringsinntekter?

Vi kan bidra til å optimalisere parkeringsinntektene for grunneier og håndheving i henhold til parkeringsforskriften. Vi tilrettelegger regulering av parkeringsarealene i samarbeid med oppdragsgiver.

Send mail til oss og vi vil ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi er medlem av Norpark og saker blir behandlet og avgjort i Nemda.