DIN LOKALE
PARKERINGSEKSPERT

Vi håndhever og verdiøker parkering. Bli vår samarbeidspartner.

HVA VI TILBYR

Parkeringsselskapet tilbyr tjenester til grunneiere, eiendomsbesittere, borettslag m.fl.

Har du et område hvor det er ønskelig med parkeringsregulering?
Har dere utfordringer med kundeparkering eller reservert parkering?
Eier du et areal som kan generere parkeringsinntekter?

Vi kan bidra til å optimalisere parkeringsinntektene for grunneier og håndheving i henhold til parkeringsforskriften.

Vi tilrettelegger regulering av parkeringsarealene i samarbeid med oppdragsgiver.

LAST NED VÅR APP

Informasjon om priser, betaling og leie av parkeringsplass finner i vår app.
Last ned “Parkeringsselskapet” gratis fra App Store eller Google Play.